Posted on

Rett Til Sykehjemsplass

17. Feb 2017. Ap-politikeren er ogs klar p at den samboeren eller ektefellen som ikke har rett p sykehjemsplass, m oppfylle visse kriterier for at garantien 18. Des 2015. Regjeringsplattformen fastslr at lovfestet rett til sykehjemsplass skal utredes. NSF har som et av sine hovedml sikre at pasienter Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig srskilt tilrettelagt for heldgns tjenester-kriterier og ventelister-Orkdal kommune. Vedtatt i Orkdal 1. Mar 2017. Rett til sykehjemsplass er n lovhjemlet. Kommunene m ha lokal forskrift om tildeling av langtidsplass i sykehjem klar senest 01 07. 2017 13. Jan 2017. Pasient eller bruker er gitt en motsvarende rett til opphold i sykehjem eller bolig srskilt tilrettelagt for heldgns tjenester i pasient-og 7. Des 2015. Hringsuttalelse til foresltt lovendring angende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig srlig tilrettelagt for heldgns tjenester 23. Mai 2017. FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE. BOLIG SRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDGN TJENESTER 31. Mar 2017. Forslag til ny forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boliger srlig tilrettelagt for heldgns tjenester, Lier kommune, Buskerud er rett til sykehjemsplass 28. Aug 2017. Pasient-og brukerrettighetsloven og helse-og omsorgstjenesteloven ble fra 1. Juli 2017 endret for tydeliggjre retten til sykehjemsplass og rett til sykehjemsplass 26. Jul 2017. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig srskilt tilrettelagt for heldgns tjenester, kriterier og ventelister 13. Feb 2018. Prrende har rett til informasjon, til medvirkning og rett til innsyn i journalen, En sknad om sykehjemsplass skrives av prrende, ofte i 24. Apr 2017. Omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem mm. Innbyggere, herunder skal kommunen gi tilbud om sykehjemsplass til de som har RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I. TILSVARENDE BOLIG SRSKILT TILRETTELAGT FOR. HELDGNS TJENESTER, KRITERIER OG Vedlegg i saka: Uoff 03. 04 2017. Utkast lokal forskrift rett til sykehjemsplass Docx. Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Forsand kommune-hyring 1. Des 2017. Forskrift om rett til sykehjemsplass. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig srskilt tilrettelagt for heldgns rett til sykehjemsplass.